Taxaties voert Oosting Makelaardij graag voor u uit.

Een taxatierapport kunt u voor officiële doeleinden gebruiken. De taxatie mag echter alleen uitgevoerd worden door een erkend register makelaar-taxateur.
Voor een betrouwbare taxatie kunt u vertrouwen op de kennis en jarenlange ervaring van onze makelaar Ivo Oosting. Hij is als register makelaar-taxateur ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert, het Register voor Makelaars en Taxateurs en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
De taxaties van Oosting Makelaardij zijn altijd buitengewoon nauwkeurig. Garantie dat uw taxatie door praktisch alle geldverstrekkende instellingen wordt geaccepteerd en eventuele kosten zijn meestal fiscaal aftrekbaar.
Een groot aantal geldverstrekkers vraagt een gevalideerd taxatierapport.

Het NWWI, TVI, iValidatie en Taxateurs Unie hebben hiervoor een objectief, betrouwbaar taxatieproduct ontwikkeld.
Allen werken volgens een gestandaardiseerde methode, alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd. Men controleert zowel de taxateurs als de taxaties zelf. Daarmee is de kwaliteit van een taxatie extra gewaarborgd.
Indien u vragen heeft, gewoon een keer wilt komen kennismaken, of een taxatie-afspraak wilt maken, u bent van harte welkom aan de Molenstraat 5A in Haaksbergen.

De koffie staat klaar !

Wij helpen u graag!